Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

A1 Projects BV respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de europeesche privacywet waar iedere organisatie zich aan moet houden.

A1 Projects BV kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf verstrekt heeft bij het invullen van een contactformulier, ten behoeve van een huurovereenkomst, of ten behoeve van een koopovereenkomst. A1 Projects BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw bezoek- en postadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw bankrekeningnummer.

WAAROM A1 PROJECTS BV GEGEVENS NODIG HEEFT

A1 Projects BV verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de de afspraken die gemaakt zijn uit hoofde van de huur- of koopovereenkomst of uw verzoek om informatie te verstrekken.

HOE LANG A1 PROJECTS BV GEGEVENS BEWAART

A1 Projects BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u A1 Projects BV verzoekt tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, zal A1 Projects BV zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek reageren.

DELEN MET ANDEREN

A1 Projects BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

A1 Projects BV heeft geen enkele organisatie toestemming gegeven om via A1 Projects BV verkregen informatie te gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. A1 Projects BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

A1 Projects BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A1 Projects BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met A1 Projects BV.

A1 Projects BV
Operettelaan 73
3543 BN Utrecht
Nederland

E: [email protected]
T: +31 (0) 651 27 41 85

Kamer van Koophandel: 09184342
BTW-Nummer: NL819639308

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten